de  pl  uk  uk

Varför strå

Halmtaken har en mycket lång tradition. Detta är en av de äldsta metoderna att belägga ett tak som har varit och är fortfarande mycket populär i sådana länder som Nederländerna, Belgien, England.

För närvarande märks att intresset för stråtak är stort i Polen. Numera är det ett av de dyraste sätten att belägga ett tak till skillnad från äldre tider, när halmtaket utfördes av bönder i råghalm som var ett avfall efter skörden. Både metoden och tekniken av utförande av halmtak har förändrats genom åren, vilket möjliggjorde förbättring av deras hållbarhet och estetiska egenskaper. Det behövs dock inte betona att strå är naturlig produkt som är 100% ekologisk. 

 

Strå är ett material som har många fördelar. En av de viktigaste fördelarna av stråtak är deras hållbarhet. En väl utformad takkonstruktion och professionellt utförande av stråtak skapar en takbeläggning som kan tåla minst 70 år. En annan fördel av ett stråtak är värmeisolering. Stråtaket håller svalt under sommaren och på vintern hålls temperaturen i vindsrummet över 0 grader. Värmeledningsförmåga för stråtak är 0,35 W/m2K. När det gäller isolering, är det värt att nämna att stråtaket har utmärkt ljudabsorption. Nederbörd är helt ohörbar i hemmet, vilket sker om taket är belagt med takplatta i plåt eller plåt.

Takkonstruktion

Takkonstruktion ska utformas på ett lämpligt sätt. Takets lutningsvinkel bör inte vara mindre än 30 grader. Ju takvinkeln är skarpare, desto längre är takets livslängd. Takets form samt placering och typ av takfönster och skorstenar är lika viktiga. Korrekt utformning av takkonstruktionen gör att vi kan skapa i slutet av arbetet riktigt sagolika effekter. Takstolen ska dock vara tillräckligt stark, eftersom 1 m2 av stråtak väger ca 50-70 kg. Dessutom låt oss inte glömma bort regn och snö.

Underhåll

Stråtak kräver ingen särskilt skötsel. Lägg dock märke till de platser som är mest utsatta för atmosfäriska förhållanden, där efter några år ska du ta bort mossa på taket osv. Dessutom ska du inte glömma att utföra en ny brandskyddsimpregnering.