de  pl  uk  uk

Brandskyddsbestämmelser

Förordning av infrastrukturminister av den 12 april 2002r om de tekniska förutsättningarna för byggnader och deras läge. /Dz.U. (Polsk författningssamling) Nr 75/2002 pos. 690, avdelning VI - brandsäkerhet/.

§ 212 Det finns fem klasser för brandmotstånd hos byggnader eller deras delar.

§ 213 Kraven på klasser för brandmotstånd hos byggnader som anges i § 212gäller inte för sådana byggnader:

1. Upp till tre våningar över jord:
a) bostadsbyggnader; enfamiljshus, gårdshus och byggnader för individuell rekreation,
b) bostads- och förvaltningsbyggnader i skogsgårdar,
2. Fristående byggnader upp till två våningar över jord:
a) med bruttovolym maximalt 1500 m3 som är avsedda för turism och fritidsändamål,
b) uthus i enfamiljs byggnader, gårdsbyggnader samt i skogsgårdar,
c) med bruttovolym maximalt 1000 m3 avsedda för utövandet av ett yrke, affärsverksamhet eller handelsverksamhet inklusive bostadsdelen,
3. Fristående garage med maximalt två parkeringsplatser.

Placering av byggnader med hänsyn till brandsäkerhet:
1. Enligt § 271 av förordning ska avståndet mellan yttre väggar hos byggnader som kännetecknas av ZL-kategori ”farligt för människor” dvs. :
- bostadsbyggnader, kollektivbostäder och offentliga byggnader inte vara mindre än 8 m.
2. Om en av ytterväggarna finns på sidan av den närliggande ZL-byggnaden eller taköppning hos någon av ZL-byggnad kan sprida branden, ska avståndet för ovannämnda byggnader ökas med 50% dvs. till 12 m. Om två ytterväggar eller taköppningar hos båda byggnader kan sprida branden, ska avståndet ökas med 100% dvs. till 16m.
3. Avståndet från skogsgränsen för en byggnad med taköppning som kan sprida brand kan inte vara mindre än 16 m.